Platnost od 1. 9. 2018.
Veškeré knihovnické a bibliograficko-informační služby (“BIS”) jsou poskytovány zdarma podle zákona 257/2001 (knihovní zákon).

 

Administrativní poplatky a poplatky za poštovné

pololetní roční
registrovaný čtenář mladší 15 let 20,- Kč 40,- Kč
registrovaný čtenář starší 15 let 40,- Kč 80,- Kč
jiné kategorie: studenti, starobní a invalidní důchodci, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P 20,- Kč 40,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba (poštovné, balné, pojištění) 60,- Kč (za 1 knihovní jednotku)

Sankční poplatky

Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty stanovené výpůjčním řádem

čtenáři mladší 15 let čtenáři starší 15 let
I. upomínka (za 1 titul) 5,- Kč
+ 19,- Kč poštovné
5,- Kč
+ 19,- Kč poštovné
II. upomínka (za 1 titul) 8,- Kč
+ 38,- Kč poštovné
10,- Kč
+ 38,- Kč poštovné
III. upomínka (za 1 titul) 10,- Kč
+ 57,- Kč poštovné
15,- Kč
+ 57,- Kč poštovné
Upomínací dopis cena III. upomínky
+ 100,- Kč
+ 100,-Kč poštovné
cena III. upomínky
+ 200,- Kč
+ 100,- Kč poštovné

 

poškození čárového kódu 10,- Kč
záměrné poškození obalu 10,- Kč
ztráta čtenářského průkazu 30,- Kč
zjišťování neohlášené změny adresy či jiného osobního údaje 50,- Kč

Náhrada vypůjčené knihovní jednotky

(ztráta či vážné poškození knihovní jednotky)

poškození knihovní jednotky včetně ztráty plná cena knihovní jednotky nebo fotokopie +
manipulační poplatek ve výši 60,- Kč

Ceny za použití tiskárny

běžné výstupy z ON – LINE katalogu a Internetu za každou započatou stranu A4
(za použití černobílé tiskárny)
černobíle 3 Kč (obrázek, fotografie +4,- Kč
ceny včetně DPH 21% (Město Sedlčany je od 1.4.2009 plátcem DPH)

Ceny za reprografické služby

formát A4 jednostranně 2,- Kč
oboustranně 4,- Kč (obrázek, fotografie +4,- Kč)
formát A3 jednostranně 5,- Kč
oboustranně 6,- Kč (obrázek, fotografie +6,- Kč