1. Absenční i prezenční půjčování knih, časopisů a jiných informačních pramenů
  (v rámci čtenářského poplatku).
 2. Bibliograficko-informační služby BIS – ústní zodpovídání dotazů
  (v rámci čtenářského poplatku).
 3. Bibliograficko-informační služby BIS – písemné zodpovídání dotazů
  (dle platného ceníku).
 4. Rezervování knih a časopisů, které jsou půjčeny
  (dle platného ceníku).
 5. Kopírovací služby
  (dle platného ceníku).
 6. Objednávání knih z jiných knihoven – MVS
  (dle platného ceníku).
 7. Internetové služby
  (dle platného ceníku).
 8. Databáze Anopress.
 9. databáze ASPI
 10. databáze PressReader
 11. Vzdělávací činnost pro děti i dospělé.
 12. Komunitní činnost.