Podrobná historie zpracovaná ke 130. výročí založení MěK

Veřejná knihovna v Sedlčanech má více jak stoletou tradici. U Občanské záložny byl již před rokem 1882 uložen obnos 100 zlatých, určený pro její založení.
V roce 1882 bylo povoleno ustanovení nového spolku s názvem “OBČANSKÁ BESEDA”. Činnost tohoto spolku byla potvrzena slavnostním zahájením 29. května 1882. V srpnu předložil výbor Občanské besedy městskému úřadu žádost o vydání jistiny na 100 zl. s úroky, pro zřízení knihovny. Dnem 4. října 1896 začala městská knihovna ve správě Občanské besedy s pravidelným půjčováním knih veřejnosti.


Knihovna byla umístěna v zasedací místnosti obecního zastupitelstva ve staré radnici, veřejná čítárna byla otevřena v hotelu U zlatého soudku. Veřejná čítárna měla velmi bohatý výběr časopisů a novin – 53 titulů.


Podle zprávy statistického úřadu z roku 1897 bylo v knihovně 670 svazků a dochovaný seznam knih z roku 1904 vykazuje 813 svazků. Mezníkem ve vývoji československých veřejných knihoven, tedy i knihovny sedlčanské, bylo vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních č. 430 Sb. ze dne 22. července 1919. Na základě tohoto zákona byla v Sedlčanech 2. února 1920 zvolena knihovní rada. Od knihovny Občanské besedy převzala veřejná obecní knihovna 1 316 svazků.


Městská knihovna byla v provozu pouze v zimním období. Pro zvýšený zájem obyvatelstva se v roce 1937 prodloužil její provoz, takže nepůjčovala pouze v letních měsících.


V době okupace, kdy byly Sedlčany vystěhovány, neboť byly zařazeny do vojenského pásma, zůstala knihovna na místě (jako jediná na celém území cvičiště) a sloužila zbylým českým obyvatelům města i okolí. V té době sehrála knihovna důležitou roli v kulturním i společenském životě.


Knihovna se v průběhu své působnosti několikráte stěhovala a v různých etapách historie našeho národa se svými knihovnickými službami zapisovala do vědomí občanů města i sedlčanského regionu.


V roce 1952 byla knihovna profesionalizována.


V roce 1962 získala vhodné umístění v budově děkanství, kam bylo v roce 1972 přestěhováno také dětské oddělení. V roce 1974 byly knihovně přiděleny další 2 místnosti, kde bylo zřízeno knihovnické středisko. V této budově byla knihovna umístěna do 1. 4. 2001. O dva měsíce později byla otevřena v ulici Kpt. Jaroše, kde získala větší a modernější prostory.

Městská knihovna Sedlčany je cílem podpory od Středočeského kraje zajišťované podle ustanovení knihovního zákona plněním regionálních funkcí.

Fotografie knihovny