Vážení čtenáři a všichni, kdo k nám chodíte a máte naši knihovnu rádi,

23. 4. 2020 v nočních hodinách nás překvapila zpráva, že knihovny mohou být otevřeny již v pondělí 27. 4. 2020. Toto kusé sdělení nás všechny velmi překvapilo. Ještě ten den platilo totiž sdělení ministerstva kultury, že knihovny se budou otevírat až v poslední etapě, tzn. 8. 6. 2020. Vzhledem k tomuto sdělení a dobrým výsledkům probíhající pandemie jsme očekávali, že nás vláda posune o 14 dní dříve, a to na pondělí 25. 5. 2020, ale toto rozhodnutí nás rázem posunulo dopředu o 6 týdnů! Kolegyně z jedné knihovny v odborné konferenci trefně podotkla, že se tak knihovny staly „skokany roku“. To by zajisté bylo úsměvné, ale ve zcela jiné situaci. S vidinou otevírání v červnu jsme se totiž v knihovnách pustili do velikých úkolů, které není možno dělat za provozu. V mnoha knihovnách se maluje, dělají revize, ale třeba i náročné vyřazování knih. Do toho jsme se pustili i v naší knihovně. Vedla nás k tomu i skutečnost, že knihy po vrácení už téměř nebylo kam zařazovat, protože regály byly plné. Rozhodně jsme se tedy v době pandemie nenudili, ale pracovali na plné obrátky, protože tak je to v knihovnách normální.Samozřejmě jste nám po celou dobu opravdu chyběli a moc se na vás těšíme. Velmi nás mrzí a je nám líto, že nemůžeme naši knihovnu pro vás otevřít už dnes, 27. dubna. Není to však v našich silách. Musíme nejprve dokončit (resp. přerušit) rozdělanou práci a také vše připravit ke znovuotevření. Věřím, že naši situaci pochopíte a na naše služby nezanevřete. Slibuji, že uděláme vše pro to, abychom mohli knihovnu otevřít co nejdříve a v takovém rozsahu, který nám v našich podmínkách bude z pohledu protiepidemiologických opatření umožněn.

Zároveň všechny čtenáře ujišťuji, že výpůjční lhůtu i rezervace nadále automaticky prodlužujeme a sankční poplatky jsou k 16. 3. 2020 zmraženy. O dalším postupu a datu otevření naší knihovny vás budeme průběžně informovat.

Děkuji vám za pochopení, podporu i vstřícnost k naší situaci. Opatrujte se a věřte, že se na vás velmi těšíme.

 

Blanka Tauberová, ředitelka knihovny

V Sedlčanech, 27. 4. 2020