DOČASNÁ OPATŘENÍ

  • Vstup pouze s nasazenou rouškou (respirátorem)
  • Vstup pouze po použití dezinfekce rukou
  • Dodržení odstupu 2 m
  • Řiďte se pokyny knihovnic