Program:

(červeně označené aktivity jsou určeny široké veřejnosti)

1. 3. 2004 – 31. 3. 2004 : Prezentace informační databanky TAMTAM. Všem zájemcům (jednotlivcům i skupinám) v březnu předvedeme novou informační databanku (termín je předem třeba domluvit).

4. 3. 2004 v 18:00 hod.: Slavnostní zahájení a prezentace výstavy prací, které vznikly v rámci našeho komunitního projektu “Lukášek”. Výstava potrvá až do 31. 3. 2004 a všichni zájemci se budou moci ještě výtvarně zapojit.

8. 3. 2004 – 13. 3. 2004: Použití Internetu zdarma. Každému přihlášenému uživateli bude umožněn přístup na Internet zdarma. Nejvíce však 1 hodinu denně.

11. 3. 2004 v 8:00 hod.: Postižení a Internet. Praktická cvičení na Internetu pro chlapce z ÚSP Svatý Jan u Sedlčan.

11. 3. 2004 v 10:00 hod.: Stránky pro seniory na Internetu. Přednáška pro Domov důchodců Sedlčany spojená s praktickým cvičením a ukázkami.

19. 3. 2004: Sidonie Nádherná a její doba. Přednáška člena Historického ústavu Jihočeské university Mgr. Zdeňka Bezecného, Ph.D.

24. 3. 2004 – 25. 3. 2004: Netradiční formy práce s dětmi ve veřejných knihovnách. Seminář pořádaný společně s Klubem dětských knihoven. V průběhu semináře budou prezentovány i aktivity dětských knihoven v rámci BMI.

2. 4. 2004: Noc s Andersenem. Tentokrát budeme nocovat s dětmi a učiteli ze Základní umělecké školy v Sedlčanech. Během noci nás však navštíví i další účastníci sedlčanského komunitního projektu “Lukášek”. Fotografie

Kromě uvedených akcí je možné domluvit si jak kolektivní, tak i individuální exkurze v knihovně spojené například s prezentací Internetu nebo používaných knihovnických programů.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.