Příběhy našich sousedů

Projekt neziskové organizace Post bellum.
Týmy studentů nebo žáků mají za úkol pod vedením knihovníka vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky a vytvořit výstup v podobě komiksu, prezentace, reportáže aj.
Nahrávku pak zpracují editoři z Post Bellum a zařadí ji do digitální sbírky Paměť národa.

Mapa paměti národa
Příběhy našich sousedůRok 2015

Autorský tým: Kateřina Cihelková a Veronika Macháčová
Pedagogické vedení:   Mgr. Alena Budková
Pamětník: Vlasta Faktorová, roz. Daňková
Výstupy projektu: Příběh Vlasty Faktorové během vystěhování Sedlčanska za 2. světové války (prezentace+zvukové nahrávky)
Setkání autorského týmu s pamětnicí (prezentace)
Příběhy našich sousedů - záznam závěrečné prezentace a fotogalerie