Práce Dariny Skoumalové

studentky 4. ročníku

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb v Brně

Čtenářská spokojenost s vybaveností knižního fondu Městské knihovny Sedlčany

Předvýzkum - grafy (MS Excel)

Výzkum - grafy (MS Excel)


Práce - Jiří Malíček

student gymnázia v Sedlčanech

Chráněná a navrhovaná chráněná území na Sedlčansku, 2003, 160 stran, pdf 10,4 MB

Floristický příspěvek ke květeně Sedlčanska, 2005, 63 s., pdf 21 MB

Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace "Jezero", 2007, 17 s., pdf 5,9 MBJan Tauber - - jtauber@seznam.cz