WWW adresy doporučované naší knihovnou

Pro postižené

Alergia
odborné stránky o alergii a astmatu
http://www.alergia.cz
Bariéry
nadace Charty 77
http://www.bariery.cz
Centrum Paraple
stránky pro tělesně postižené
http://www.paraple.cz
České stránky pro neslyšící a nedoslýchavéhttp://www.deafnet.cz
Český Červený kříž
http://www.cck-cr.cz
Diabeteshttp://www.diabetes.cz
Liga proti rakovině
prevence, výzkum, zlepšení kvality života
http://www.lpr.cz
Sdružení zdravotně postižených v ČR
zaměření, stanovy, členové, virtuální obchod
http://www.czechia.com/szdp
Křižovatka
vyhledávač nejen pro postižené
http://www.krizovatka.cz


Jan Tauber - - jtauber@seznam.cz