Inspiromat - Lukášek 2009/2010

Tvoříme vesmír - akční malba podle vzoru J. Pollocka - ZUŠ Sedlčany, září 2009

Živly, oheň - ZŠ Chlum, říjen 2009

Naše Země - ZŠ Chlum, říjen 2009

Experimentální výpal pomníku Zemi - ZUŠ Sedlčany, říjen 2009

Malba přírodní tapety v petrovickém parku – ZUŠ pobočka Petrovice, říjen 2009

Nebeská klenba – děti - dává Zemi ochranu, vláhu, déšť, modrou barvu a kouzelnou moc - ZUŠ Sedlčany, listopad 2009

Výtvarné dílny knihovny inspirované Chartou Země, březen 2010