Soutěžní témata - Sedlčanskem knižně a svižně

Říjen: „Křížové cesty, boží muka, kapličky, kostely“

Listopad: „Vesnice“

Prosinec: „Pověsti Sedlčanska“

Leden: „2. světová válka na Sedlčansku“

Beseda o 2. světové válce s paní Alenou Balabánovou - 15. 1. 2010 - fotografie

Únor: „Řemesla a cechy“

Březen: „Jakub Krčín“

Duben: „Významné osobnosti Sedlčanska“

Květen: „Karel Hynek Mácha“