DOČASNÁ OPATŘENÍ

 • Vstup pouze s nasazenou rouškou
  (respirátorem)
 • Vstup pouze po použití dezinfekce rukou
 • Dodržení odstupu 2 m
 • Vstup do půjčovny povolen max. 10 čtenářům najednou
 • Dětský koutek a čítárna jsou do odvolání uzavřeny
 • Dobu pobytu doporučujeme omezit na minimum
  (resp. na nezbytně nutnou dobu)
 • Vracení dokumentů (knih apod.) probíhá v přízemí budovy
  před komunitním Centrem Lukáš
 • Pro půjčování doporučujeme objednávku přímo z našeho katalogu
  (odložení z poličky) nebo emailem na adresu
  kosarova@knihovna-se.cz
 • Řiďte se pokyny knihovnic