Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle ustanovení Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ES ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Smluvní partner (poskytovatel služeb):
GDPR Systems, s.r.o.
IČO: 248 48 638
DIČ: CZ24848638
sídlo: Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
spisová značka: C 180075 vedená u Městského soudu v Praze

Identifikace pověřence:
Funkci pověřence (DPO) vykonává fyzická osoba, paní Ing. Petra Šebková, tel.: 720 241 762, e-mail: petra.sebkova@gdprsystems.cz