Ceník Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace

Příloha č. 1 knihovního řádu


Platnost od 1. 9. 2018.
Veškeré knihovnické a bibliograficko-informační služby ("BIS") jsou poskytovány zdarma podle zákona 257/2001 (knihovní zákon).

Administrativní poplatky a poplatky za poštovné

pololetníroční
registrovaný čtenář starší 15 let40,- Kč80,- Kč
registrovaný čtenář mladší 15 let20,- Kč40,- Kč
jiné kategorie: studenti, starobní a invalidní důchodci, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P20,- Kč40,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba (poštovné, balné, pojištění)      60,- Kč (za 1 knihovní jednotku)



Sankční poplatky

Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty stanovené výpůjčním řádem
čtenáři
mladší 15 let
čtenáři
starší 15 let
I. upomínka (za 1 titul)5,- Kč
+ 19,- Kč poštovné
5,- Kč
+ 19,- Kč poštovné
II. upomínka (za 1 titul)8,- Kč
+ 38,- Kč poštovné
10,- Kč
+ 38,- Kč poštovné
III. upomínka (za 1 titul)10,- Kč
+ 57,- Kč poštovné
15,- Kč
+ 57,- Kč poštovné
Upomínací dopiscena III. upomínky
+ 100,- Kč
+ 100,-Kč poštovné
cena III. upomínky
+ 200,- Kč
+ 100,- Kč poštovné



poškození čárového kódu10,- Kč
záměrné poškození obalu10,- Kč
ztráta čtenářského průkazu30,- Kč
zjišťování neohlášené změny adresy či jiného osobního údaje50,- Kč



Náhrada vypůjčené knihovní jednotky

(ztráta či vážné poškození knihovní jednotky)

poškození knihovní jednotky včetně ztrátyplná cena knihovní jednotky nebo fotokopie +
manipulační poplatek ve výši 60,- Kč



Ceny za použití tiskárny

běžné výstupy z ON - LINE katalogu a Internetu za každou započatou stranu A4
(za použití černobílé tiskárny)
černobíle3,- Kč
(obrázek, fotografie + 4,- Kč)



Ceny za reprografické služby

formát A4jednostranně2,- Kč
oboustranně4,- Kč
(obrázek, fotografie + 4,- Kč)
formát A3jednostranně5,- Kč
oboustranně6,- Kč
(obrázek, fotografie + 6,- Kč)