Knihovní řád Městské knihovny v Sedlčanech

Knihovní řád

Novelizace článků 6 - 8 knihovního řádu (r. 2008)

Pravidla pro půjčování elektronických knih

Knihovní řád zvukové knihovny

Pravidla pro půjčování deskových her

Pravidla pro půjčování čteček e-knih

Smlouva o výpůjčce elektronické čtečky knih

Ceník

Směrnice o ochraně osobních údajů v Městské knihovně Sedlčany