Paličkování v komunitním Centru LUkáš

Krajkový klub

Fotografie - paličkované krajky pro letošní (2008) kongres O.I.D.F.A. v Holandsku