Křesťanské společenství víry

·    Otevřená setkání, která pořádá občanské sdružení Křesťanské společenství víry Dobříš
(tel.: 603 248 442).

 

·    Setkání se konají pravidelně každé úterý od 19 hod. a jsou určena všem zájemcům z řad obyvatel regionu.

 

·    Obsahem přátelských posezení je čtení a vyučování z Bible, modlitby za naplnění potřeb apod.