Webík

Městská knihovna Sedlčany, Klub dětských knihoven SKIP a sdružení Březen-měsíc internetu vyhlašují 2. ročník internetové soutěže o nejhezčí webovou stránku dětského oddělení veřejných knihoven.

Vyhodnocení:

celkem se zúčastnili 2 soutěžící, z nichž porota vyhodnotila nejlepšího.

1. místo: Jan Vondra - GOA Sedlčany, sekunda
Ceny do soutěže věnovala firma pana Ivana Hrušky. Pracovnice MěK této firmě děkují.

.

Vítěznou stránku si můžete samozřejmě prohlédnout.

Soutěž je určena všem dětem do 15 let, které umí pracovat s počítačem, mají velkou fantazii a chtějí knihovnicím ukázat, jak by měly vypadat webové stránky jejich dětského oddělení.

Termín soutěže:

1.kolo: prosinec 2002-leden 2003 (termín odevzdání disket v MěK Sedlčany je 22. 01. 2003)
2.kolo: únor 2003 - březen 2003 (vystavení vítězné práce na stránkách MěK Sedlčany do      10. 02. 2003)

Pravidla soutěže:

Pokud máte o soutěž zájem, přihlaste se v Městské knihovně Sedlčany, kde také obdržíte disketu.