POMOC KNIHOVNÁM


Veřejná sbírka na pomoc knihovnám, které postihla povodeň


Bankovní konto 1943610319/0800, Konstantní symbol 0558 (peníze možno poukazovat buď bankovním převodem nebo poštovní složenkou typu "A").


KOMU BUDE POSKYTNUTA POMOC?

Knihovnám, které byly postiženy záplavami v roce 2002.


KDO SBÍRKU ORGANIZUJE?

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)
Sbírka se koná na celém území republiky a bude ukončena 31. března 2003. Registrace sbírky: MHMP/101101/2002 ze dne 5.9.2002.