Rok lidových řemesel v MěK Sedlčany s hlavním zaměřením na řemesla textilní

Projekt podán v programu tradiční lidová kultura Ministerstva kultury ČR.

Na projekt od Ministerstva kultury ČR získáno
20. 000 Kč

Stručné zhodnocení realizace projektu:

Nutno konstatovat, že projekt byl přijat velmi kladně a měl ohlas i v regionálním tisku (dokumentace je založena v městské knihovně). Dotace byla plně vyčerpána a díky ní se podařilo realizovat kurzy s velmi kvalitními lektory. Potvrdilo se, že záměr projektu oslovit učitele škol a vychovatele ÚSP a přes ně aktivity přenést na jejich žáky a svěřence se velmi osvědčil. Nepodařil se realizovat pouze jeden doplňkový kurz a závěrečný Svátek lidových řemesel byl přesunut z organizačních důvodů na počátek roku 2003. Díky popularizaci lidových řemesel byly dokonce v městské knihovně otevřeny kurzy paličkování pro začátečníky. Zcela jednoznačně projekt posunul kvality výuky paličkování v obou základních školách jiným směrem (vlastní navrhování krajky) a otevřel nové možnosti výuky (šitá krajka a tkaní).

Realizované kurzy:

19. 5. 2002: Návrh a realizace drobného šperku (kurz paličkování a ak. mal. Milčou Eremiášovou) - účast 11 osob
19. 5. 2002: Vláčka pro začátečníky a pokročilé (kurz paličkování s Annou Halíkovou) - účast 11 osob
22. 6. - 23. 6. 2002: Víkendový kurz ručně šité krajky pro začátečníky (Anna Halíková) - účast 15 osob
21. 9. - 22. 9. 2002: Víkendový kurz ručního tkaní pro začátečníky (Anna Halíková) - účast 15 osob
26. 10. - 27. 10. 2002: Začínání a ukončování v ručně paličkované krajce - různé druhy, ukázky na drobném šperku (víkendový kurz s Annou Halíkovou) - účast 11 osob
26. 10. - 27. 10. 2002: Rozkreslování a raportování - podle volné krajky, kreslení rohu (víkendový kurz navrhování s ak. mal. Milčou Eremiášovou) - účast 11 osob

Doprovodné akce:

1. 1. - 12. 2. 2002: Výstava kroužků keramiky při 1. ZŠ Sedlčany
12. 2. - 10. 5. 2002: Výstava kroužků keramiky GOA Sedlčany
28. 2. - 3. 4. 2002: Jaro v knihovně - výstava chlapců ÚSP Svatý Jan (28. 2. vernisáž výstavy - účast 39 osob)
9. 5. - 13. 6. 2002: Výstava kroužku paličkování při 1. ZŠ Sedlčany (9. 5. vernisáž výstavy - účast 95 osob)
3. 12. 2002 - 6. 1. 2003: Vánoční výstava školní družiny při 2. ZŠ a chlapců ÚSP Svatý Jan. Součástí výstavy jsou i paličkované ozdoby (dar pro knihovnu od účastnice kurzů)


Fotografie

Jan Tauber - - jtauber@seznam.cz