Budoucí slavní…

3. - 30. 4. 2003 jste u nás mohli navštívit výstavu "Budoucí slavní..."


Městská knihovna v Sedlčanech, aby dodala odvahu žákům základních škol k přijímacím zkouškám na střední výtvarné školy různých typů v příštím školním roce, uspořádala výstavku domácích prací uchazečů, kteří byli letos v lednu přijati ke studiu. Výstavka má usnadnit jejich úvahy o tom, zda mají dost schopností a vytrvalosti, aby jejich úsilí nebylo marné. Vystavené práce nemají odrazovat, ale naopak mají provokovat zdravé sebevědomí jejich následovníků, kteří by se chtěli pokusit o něco podobného. S přípravou je nutné ale začít hned.

Patnáctiletá Barbora Vinařová, žákyně devátý třídy Školy Propojení v Sedlčanech bude studovat od září 2003 Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze. Patnáctiletá Adéla Čiháková žákyně deváté třídy 1. Základní školy v Sedlčanech bude od září studovat na Střední umělecké škole textilních řemesel v Praze, obor Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba. Patnáctiletá Lucie Votrubová žákyně deváté třídy Školy Propojení bude od nového školního roku navštěvovat Střední průmyslovou školu oděvní v Praze, obor Modelářství a návrhářství oděvů. Patnáctiletý Petr Smíšek žák deváté třídy Základní školy v Sedlci - Prčici bude od září studovat na soukromé Střední umělecké škole grafické v Jihlavě.

Tento přehled letošních úspěšných kandidátů je zajímavý z několika hledisek. Jsou to tři děvčata a pouze jeden hoch. Všichni jsou patnáctiletí, což znamená, že udělali zkoušky hned napoprvé. V tomto oboru to nebývá samozřejmostí. Z mnoha uchazečů jich uspěje tak jedna třetina. Nepřijatí vytrvalci opakují zkoušku i několikrát, což svědčí o velké přitažlivosti tohoto oboru.

Dále je zajímavá délka přípravy na talentové zkoušky. V kolika letech se rozhodli věnovat celoživotně svému zájmu a co pro to byli ochotni obětovat. Toto je věc povahy - někdo vydrží léta své rozhodnutí postupně posilovat a jiný se rozhodne na poslední chvíli. Vytrvalost a pracovitost je však rozhodující a ta pak předznamenává i úspěch při studiu a uplatnění v dalším životě. Je třeba si všimnout, že tito žáci svou iniciativu a touhu po tomto druhu studia prokázali už předem. Na testy se museli vzdělávat v oborech, které se na základních školách nevyučují a také výtvarná příprava není lehká. K přijímacím zkouškám je nutné předložit domácí práce (bývá to 25 - 30 kreseb a maleb). Tito žáci již vlastně dokázali, že jsou schopni a ochotni hodně udělat mimo své základní školní povinnosti. Takto si vlastně ověřují a poznávají, jak velká rizika je čekají v praxi. Přitažlivá dráha výtvarníka je nekonečná práce. Úspěch i nezdar působí jako impuls k nové činnosti.

Naše výstava (a vlastně i pobídka) nechce sloužit k tomu, aby se začalo říkat "co Čech to výtvarník", ale je to velmi dobrý příklad, jak je třeba, aby zvolené povolání motivovalo mladého člověka k úsilí, zajistit si zajímavou práci pro celý život.

Při pečlivé prohlídce naší výstavy, která potrvá do 30. dubna, si zajisté povšimnete i jejich líčení cesty za úspěšnou talentovou zkouškou. Čtyři žáci a kolik odborníků bylo třeba vyhledat a poznat, aby určili a ovlivnili jejich správnou orientaci! Jitka Tvrdíková, Zora Barešová, Miroslava Nováková, Jura Vanya, Dagmar Prokopová, Magda Milotová, Alena Stiborová (Štemberková), Jan Trunda, Ladislava Beranová, František Mika. Dále je třeba vzít do úvahy vliv základní školy jako celku a zvláště pak učitelů výtvarné výchovy a také možnost navštěvovat Základní uměleckou školu a podílet se na jejich přínosném programu, který nebyl dodnes vlastně ani pořádně doceněn. V neposlední řadě je důležitý vliv rodiny , ve které žák vyrůstá. Rodinné zázemí a klima určuje i míru pracovitosti, vytrvalosti a samostatnosti v rozhodování.

Městská knihovna v Sedlčanech nejen že poskytuje odbornou literaturu, která je neustále aktualizována, ale díky grantu Ministerstva kultury se stává i poskytovatelem intenzivních kurzů, aby poskytovaná teorie byla co nejvíce podepřena praxí. Dále bychom chtěli iniciovat setkání všech pedagogických a výtvarných odborníků, aby si navzájem pomohli ujasnit, jak ještě lépe přispět k úspěchu žáků při přijímacích zkouškách a shromáždit širší informace o všech školách výtvarného směru.

Pro duben příštího roku jsme již rezervovali prostory knihovny pro výstavu dalších Budoucích slavných…Snad najdou odvahu stejně, jako ji našli ti letošní.

Blanka Tauberová s přáteli