Noc s Andersenem 2003

28. – 29. 03. 2003

Začali jsme se scházet hned po uzavření knihovny pro čtenáře - tzn. po 18 hod. První přijeli chlapci z ÚSP Svatý Jan a rodiče postupně přiváděly i „spící“ děti, které tentokrát byly vybrány z občanského sdružení Našlose. Toto občanské sdružení s naší knihovnou začalo v září loňského roku úzce spolupracovat a zabývá se hlavně záchranou historických sedlčanských loutek z první republiky. Loutky opravují (ve sdružení jsou i 2 výtvarnice) a začínají s nimi hrát divadlo. Vzhledem k tomu, že i chlapci z ÚSP se v poslední době věnují divadlu, celá “Noc“ se odvíjela tímto směrem.

Slavnostně jsme zahájili v 18.30 hod. a pak již následovalo první z divadelních představení. Chlapci z ÚSP sehráli pohádku o ukňourané princezně, při které jsme se všichni náramně bavili! Je to již druhá pohádka, kterou pro vystoupení v naší knihovně chlapci nacvičili.

Po pohádce začali všichni vytvářet Doupě pro čarodějnice. Celá akce probíhala ve dvou etapách. Nejdříve musel být samozřejmě zpracován patřičný projekt – jestlipak by jej některé z našich ministerstev nechtělo podpořit grantem? Myslím, že projekt Pavlíka Jelínka z ÚSP Svatý Jan by určitě stál zato! Později v noci začal papírový projekt nabývat konkrétních tvarů a výsledek určitě stojí za prohlédnutí!

Některé děti však daly přednost soutěži s Mateřídouškou, která byla opět moc zajímavá a obsáhlá. V době, kdy jsme čekali na některého z hostů jsme nezaháleli. Čas vyplnila hra na kytaru, různé soutěže a chatování. Díky sponzorům a šikovným kolegyním jsme si mohli udělat přestávku i na druhou večeři. Poděkování patří Povltavským mlékárnám a.s. (vynikající sýry Lučina a Hermelín), manželům Nýdrovým (nápoje), Pekárně pana Bejšovce (tyčinky, pečivo) a panu Houdovi (zelenina). Poděkování patří i kolegyni Blance Bejšovcové za vynikající domácí perník. Bez kolegyně Květy Vlachové, která si na pomoc zavolala bývalou ředitelku Janu Lehovcovou bychom ale nejedli. Jak podotkli chlapci z ÚSP – kuchařka má jedničku!

O další (tentokrát improvizované) představení se postaraly děti z občanského sdružení Našlose. V krásných kostýmech a v nové úpravě sehrály pohádku O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi.

Po divadle jsme se dostali do správného varu a proto paní učitelka Jarka Rozvoralová se svými dramatickými etudami a hrami sela na úrodnou půdu. Skvělé bylo, jak to fungovalo dohromady. Naši postižení chlapci (vlastně muži) a malé děti (letos opravdu malé – od 3 let). Myslím, že tyto chvilky štěstí byly opravdové.

Děda Nezbeda (jinak Ing. Josef Vermach) se vytáhl s loutkovou hrou o několika postavách, kterou zvládl zcela sám a bez cizí pomoci. Hra se týkala mlynářů a vodníků, kteří žili v nedalekém mlýně.

Cvičení jógy při svíčkách s paní Jitkou Gyömberovou proběhlo již potřetí a funguje skvěle. Dochází při něm k navození atmosféry a tajemna těsně před půlnocí…

Přesně o půlnoci začala bojovka Odvážný nocležník. Na konci trasy, která vedla do horního patra a byla lemována svíčkami a několika strašidly, opět čekal s diplomem Děda Nezbeda (tentokrát v roli vodníka).

Po bojovce přišel konečně i Andersen se svojí pohádkou a kolem druhé hodiny ranní se konečně děti ukládaly ke spánku. Někteří jedinci však vůbec nemohli usnout a rušili spánek ostatním.

Ráno jsme všechny děti odevzdali jejich rodičům a už teď se těšíme na další „spaní“ v knihovně.

Zprávu podává: Blanka Tauberová

 


Jan Tauber - - jtauber@seznam.cz