Měsíc pro rodinu 2014

červen 2014

Fotografie z jednotlivých akcí:

Svatojanská noc

Plakátky:

Auťáci v knihovně
Turnaj v pexesu
Kouzelná křídla pro noc i den - výtvarná dílna
Svatojanská noc
Slavnostní vyhodnocení Čtenářské ligy