Jak naučit děti hospodařit s penězi

čtvrtek 25. 4. 2013, 18:00

Přednáška a workshop Lenky Jiráčkové a Luboše Kymly na téma finanční gramotnosti.

Plakát