Oblouky až do nebe

Počátky industriální architektury

Přednáška historika umění Jana Rouse, zaměřená k proměně pojetí města a jeho urbanizmu vlivem industriální architektury.
středa 25. 1. 2012 v 16:00 v MěK - Centrum Lukáš

Plakát