130 společných let

MěK Sedlčany logo

Vážení a milí spoluobčané,
v tomto roce k nám chodíte už neuvěřitelných 130 let… a my se snažíme už neuvěřitelných 130 let Vám být nápomocni při Vašem hledání…
O těchto společných 130 letech si s Vámi chceme povídat, a to jak při nejrůznějších akcích během celého roku, tak i na těchto stránkách. Dneska tedy začneme a příště se můžete se svými vzpomínkami připojit i Vy…

sedlčanští knihovníci a knihovnice


Kapitola první: Jak se knihovna narodila

Kapitola druhá: Z botiček spolkových do botiček obecních

Kapitola třetí: První velká sedlčanská knihovnická osobnost aneb Půjčujeme i za války

Kapitola čtvrtá: Je po válce aneb Blížíme se k profesionalizaci

Kapitola pátá: Ranka Hrstková – první ředitelka profesionální knihovny

Kapitola šestá: Jana Lehovcová – druhá ředitelka profesionální knihovny

Kapitola sedmá: Vracíme se k historii aneb Počátky profesionální knihovny

Kapitola osmá: Městská knihovna se rozvíjí…

Kapitola devátá: Máme narozeniny – Slavte s námi a dejte nám dárek

Kapitola desátá: Knihovna pro všechny aneb Narodila se sedlčanská „rodinná knihovna“

Kapitola jedenáctá: Rok se s rokem sešel