Člověk v soukolí světa

Přednáší Dr. Petr Samojský. Jako inspiraci pro diskusi nad touto otázkou zhlédneme i několik krátkých filmů.
středa 9. 3. 2011 v 18:00 v MěK - Centrum Lukáš

Plakát