Rok duchovní harmonie

6. ročník cyklu přednášek.
podzim 2011 v MěK.
Přednášky se uskuteční v Centru Lukáš (součást Městské knihovny Sedlčany) a konají se za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Tisková zpráva


Program podzimní části

5. 10. 2011 v 18.00 hod.
(středa)
Kineziologie – metoda One Brain.
Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové.
19. 10. 2011 v 18.00 hod.
(středa)
Grafologie – psychologie písma.
Praktická přednáška Šárky Kváčové (vezměte si s sebou vlastní rukopis:
popsanou stránku bez linek - velikost A4; psací písmo).
2. 11. 2011 v 18.00 hod.
(středa)
Význam astrologie pro život současného člověka.
Přednáška Bc. Zdenky Zátopkové.
16. 11. 2011 v 18.00 hod.
(středa)
Nemoc jako prostředek sebepoznání.
Přednáška PhDr. Romany Boháčové.
30. 11. 2011 v 18.00 hod.
(středa)
Smrt jako součást života.
Přednáška a rozhovor s lidmi, kteří mají zážitky blízké smrti Prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc.