Březen - Měsíc čtenářů 2010

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na měsíc březen nultý ročník nové kampaně Březen – měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu jsou tentokráte ČTENÁŘI a čtení ve všech podobách, ČTENÁŘI (knih, časopisů, e-zdrojů) jako aktivní uživatelé veřejných knihoven, ale i ČTENÁŘI, kteří do knihoven pravidelně nechodí. Kampaň navazuje na akci druhé poloviny 20. století Březen – měsíc knihy a akci posledních let Březen – měsíc internetu.

Cílem této nové akce je propojit ČTENÁŘE, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ! Stovky veřejných knihoven připravují na měsíc březen nové a zajímavé aktivity.

Program:

8. 3. 2010 - 20. 3. 2010 : Přihlašování nových čtenářů zdarma.

8. 3. 2010 - 14. 3. 2010: Týden čtení. "Jak se žije a čte lidem s handicapem" Letos na téma: Neslyšící. Besedy pro školy a školní družiny.

24. 3. 2010 v 19:00 hod.: Když už jsme se narodili. Literární pořad z próz Ilji Kučery ml.

26. 3. 2010: Noc s Andersenem.

Noc s Andersenem - shrnutí
Noc s Andersenem - fotografie