Babka apka na kraji světa

aneb

Nový Zéland očima české babičky

Autorské čtení cestopisu Anny Johany Nyklové.
středa 18. 3. 2009 v 10:00 v MěK - Centrum Lukáš

Plakát (54 kB, *.jpg)

Tisková zpráva (16 kB, *.rtf)

Fotografie


Jan Tauber - - jtauber@seznam.cz