Dětská podvýživa a její léčení ve Rwandě a Kongu

Přednáška s promítáním fotografií. RNDr. Josef Kuchyňa, člen Hnutí solidarity s chudými třetího světa Maitri.
středa 13. 5. 2009 v 19:00 v MěK - Centrum Lukáš

Plakát + info (89 kB, *.doc)