Budoucí čtenář, aneb jak přilákat žáka ke knize

Miniprojekt 1. ZŠ Sedlčany

probíhá každý rok od 6. do 9. třídy

Fotografie - 2008, 7. třídy