Beseda - Petra Braunová

Beseda spisovatelky Petry Braunové s žáky 7. tř. ZŠ Propojení a 8. tř. 1. ZŠ Sedlčany
pátek 5. 9. 2008 v MěK - Centrum Lukáš

Fotografie