Přijďte se kouknout
do Městské knihovny v Sedlčanech
co jsme toho za rok nakreslili

Artetrápije - Lukáš 2

jsou kursy figurální kresby a portrétu, při kterých nám trpělivě pomáhali jako modely obyvatelé Domova důchodců.
Kreslili nejen žáci připravující se na přijímačky do výtvarných škol,
ale také dospělí různého věku a širokého zaměření.
Lektoroval František Mika

VÝSTAVA POTRVÁ OD 8. ZÁŘÍ AŽ DO 4. ŘÍJNA 2006
BUDE PŘÍSTUPNA VE DNECH KDY JE KNIHOVNA OTEVŘENA...

Plakát (*.jpg, 48kB)

Tisková zpráva (*.rtf, 8kB)

Proč kreslíme

Poznámky k výstavě

Vystavující