NOVÝ ZÉLAND

Městská knihovna Sedlčany
Vás zve

na vyprávění Mgr. JINDŘICHA ČÁSTKY.
Vyprávění bude doplněno promítáním diapozitivů z cesty, ukázkou literatury a vlastnoručně nasbíraných přírodnin.

Mgr. J. Částka je absolventem sedlčanského gymnázia a Pedagogické fakulty UK Praha
(obor biologie - chemie)

Severní ostrov

21. 5. 2004 v 18:30 hod.

Jižní ostrov

4. 6. 2004 v 18:30 hod.