Webík

Městská knihovna Sedlčany, Klub dětských knihoven SKIP a sdružení Březen-měsíc internetu vyhlašují 3. ročník internetové soutěže o nejhezčí webovou stránku dětského oddělení veřejných knihoven.

Soutěž je určena všem dětem do 15 let, které umí pracovat s počítačem, mají velkou fantazii a chtějí knihovnicím ukázat, jak by měly vypadat webové stránky jejich dětského oddělení.

Termín soutěže:

1.kolo: prosinec 2003-leden 2004 (termín odevzdání disket v MěK Sedlčany je 26. 01. 2004)
2.kolo: únor 2004 - březen 2004 (vystavení vítězné práce na stránkách MěK Sedlčany do      10. 02. 2004)

Pravidla soutěže:

Pokud máte o soutěž zájem, přihlaste se v Městské knihovně Sedlčany, kde také obdržíte disketu.