Týden knihoven 2004 v Městské knihovně Sedlčany

Program:

4. 10. 2004 - 9. 10. 2004: Přihlašování čtenářů a internet zdarma. Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn administrativní poplatek a uživatelé internetu budou moci strávit hodinu denně na počítači zdarma.

4. 10. 2004: Vyhlášení "Soutěže o nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena". Sedlčanská knihovna je vyhlašovatelem této celorepublikové soutěže. V tomto termínu soutěž začíná. Výstava místního kola bude v únoru 2005.

4. 10. 2004: Vyhlášení "Čtenářské ligy". Právě v Týdnu knihoven startujeme veliké sportovní klání našich čtenářů do 15 let. Vyhlášení výsledků v červnu 2005.

4. 10. 2004: "Velké Říjnové Společné Čtení". Pozvánka pro všechny, kteří čtou rádi, číst chtějí nebo četbě rádi naslouchají. Společné čtení bude probíhat u pódia od 9:00 do 18:00 hodin. V 16:00 hodin vyhlásíme výsledky ankety "Moje kniha".

5. 10. 2004 v 8:00 hod.: Beseda pro chlapce z ÚSP Svatý Jan u Sedlčan. Povídání s chlapci o pravěku doplněné čtením z knížek Eduarda Štorcha.

5. 10., 6. 10., 8. 10. 2004 v 10:15 hod.: "Podzim v literatuře a hrách". Pásmo pro děti z mateřských škol.

7. 10. 2004 v 18 hod.: Vernisáž výstavy " Rybníky na Sedlčansku ve fotografiích Ladislava Hadraby". Jedno z posledních letošních připomenutí 400. výročí úmrtí rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.

Červeně označené akce jsou určeny pro širokou veřejnost našeho regionu!
Jan Tauber - - jtauber@seznam.cz