Naši pomocníci

Fotografie

Na jaře roku 2002 vše začalo velkou jarní výstavou u nás v knihovně. Tenkrát jsme se poprvé zblízka seznámili s klienty z Ústavu sociální péče na Svatém Janě u Sedlčan.Ústav se stará o klienty s mentálním i fyzickým postižením. Velikou devizou tohoto malého zařízení je to, že je více domovem než ústavem. To všechno jsme během naší spolupráce poznali jak při návštěvách klientů u nás v knihovně, tak i při našich návštěvách u nich. Postupem doby se stali našimi partnery v projektu Lukášek a společně děláme mnoho zajímavých aktivit. Každý týden nás klienti – naši chlapci – navštěvují a při společných výukových hodinách se navzájem obohacujeme.

Tímto však naše společná práce nekončí. Od počátku roku 2004 u nás také dva klienti pracovali jako dobrovolníci. Pomáhali při drobných administrativních úkonech v kanceláři knihovny, ale také při různých úklidových činnostech nejenom v knihovně, ale i v jejím okolí. Jeden z chlapců je i vyučeným zahradníkem a tak pomáhají i s kytičkami, trávníkem a vším co s tím souvisí.

Díky pochopení vedení Městského úřadu Sedlčany se podařilo od 1. 1. 2005 uzavřít s těmito klienty Dohodu o provedení práce a tak se naši dobrovolníci proměnili v regulérní zaměstnance knihovny, kteří za odvedenou práci dostanou i zaslouženou odměnu. Tuto velikou událost v životě Járy Petra a Josefa Nohejla dokumentují fotografie z aktu podepsání dohod u pana tajemníka Ing. Luďka Scharfa na Městském úřadě v Sedlčanech dne 30. 12. 2004. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první pracovní smlouvy v životě obou chlapců, dostali i dárečky na památku. Krásný látkový kalendář, který jim sedlčanskou radnici připomíná a kameny přátelství – růženíny. Po podpisu dohod pan tajemník chlapcům ukázal i historickou zasedací místnost, kde se odehrávají nejenom zasedání Rady Města Sedlčany, ale také svatební obřady a obřady Sboru pro občanské záležitosti. Doufáme, že tato nová skutečnost otevře cestu i dalším postiženým k pracovním příležitostem na Sedlčansku. Dva klienti jsou již zaměstnáni v prádelně na Červeném Hrádku a nyní k nim přibyli další dva u nás. Nezbývá si jen přát, aby další následovali.

Blanka Tauberová, vedoucí Městské knihovny Sedlčany
Jan Tauber - - jtauber@seznam.cz