Pomozte dětem


Dlouhodobá společná sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti.


Sbírková kasička se žlutým kuřátkem je umístěna spolu se všemi informacemi v Městské knihovně v Sedlčanech


ZAHÁJENÍ SBÍRKY 15. 8. 2000

Akce byla ukončena k 30. 4. 2004
vybralo se:

7. 534,60 Kč

DĚKUJEME